ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

Ορισμός :

 «Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι  η εκπομπή ενέργειας στον χώρο με την μορφή  κυμάτων»

Αυτά τα κύματα διαχωρίζονται σε ηλεκτρικά και μαγνητικά και ταλαντώνονται σε κάθετα μεταξύ τους επίπεδα όπως φαίνεται στο σχήμα

 

Τα μεγέθη που χαρακτηρίζουν την κάθε ακτινοβολία είναι :

· η συχνότητα (f) και μετριέται σε Hz (κύκλοι ανά δευτερόλεπτο) και πολαπλάσια αυτού (KHz, ΜΗz, GHz)

·  Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου (Ε) μετριέται σε Volt ανά μέτρο  (Volt/m ή V/m)

·  Η ένταση του μαγνητικού πεδίου η οποία μετριέται σε Γκάους  (G)  ή πιο συχνά σε μίλιγκαους (mG) (επίσης σε Tesla ή μT με 1Τ=10.000 G)

· Η ισχύς ενός ηλεκτρομαγνητικού κύμματος η οποία μετριέται σε Watt ή υποπολλαπλάσια αυτού (mW, μW)

· Η πυκνότητα ισχύος η οποία μετριέται σε Watt/m2 ή mW/m2 ή mW/cm2 ή μW/cm2

 

Επίσης η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μπορεί να είναι συνεχόμενη ή παλμική

 

Ποιές είναι οι διάφορες μορφές της Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Μή ιονίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

· 0-300 MHz ραδιοκύματα

· 300 MHz – 300 GHz μικροκύματα

· 300 GHz – 400 THz υπέρυθρες ακτίνες

· 400 ΜHz – 800 MHz φώς

Ιονίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

· 800 ΤΗΖ – 3x1017 Hz υπεριώδεις ακτίνες

· 3· 1017Hz - 5· 1019Hz Ακτίνες Χ

· 5 ·1019Hz - 3· 1022 Hz Ακτίνες γ

· 3x1022Κοσμικές ακτίνες

 

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες συχνότητες μή ιονίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας             με τις οποίες ερχόμαστε σε επαφή καθημερινά :

 

Είδος

Συχνότητα

Γραμμές μεταφοράς ρεύματος Δ.Ε.Η.

50 Ηz

Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας GSM, UMTS

900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2150 Μhz

Ασύρματο τηλέφωνο Dect

1800MHz έως 2000 MHz

Φούρνος Μικροκυμμάτων

2450 ΜΗz

 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω μπορούμε λοιπόν να διαχωρίσουμε την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στις εξής κατηγορίες:

· Ηλεκτρικά πεδία χαμηλών συχνοτήτων (ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρολογική εγκατάσταση        οικίας, γραμμές μεταφοράς ρεύματος Δ.Ε.Η., μετασχηματιστές).

· Μαγνητικά πεδία χαμηλών συχνοτήτων (ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρολογική εγκατάσταση        οικίας, γραμμές μεταφοράς ρεύματος Δ.Ε.Η., μετασχηματιστές).

· Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία Υψηλών συχνοτήτων

                          - Παλμική (κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ρανταρ, κινητά τηλέφωνα, ασύρματα                                  τηλέφωνα DECT, ασύρματα δίκτυα WLAN, φούρνοι μικροκυμμάτων κτλ)

                          - Συνεχής (πομποί ραδιοφωνίας – τηλεόρασης)

· Ηλεκτροστατικά πεδία (συνθετικά υλικά και πλαστικά μέσα στο σπίτι)

· Μαγνητοστατικά πεδία (μαγνητισμένα μεταλλικά υλικά όπως μαγνήτες ηχείων και κάθε        μεταλλικό φερομαγνητικό αντικείμενο το οποίο έχει μαγνητιστεί ηθελημένα ή αθέλητα)Τα        μαγνητοστατικά πεδία αλλοιώνουν το φυσικό γήινο μαγνητικό πεδίο το οποίο μας        περιβάλλει

· Ραδιενέργεια (προέρχεται κυρίως από την γή αλλά και από : διάστημα, αέρα, νερό, ιατρική,        βιομηχανία, διάφορα υλικά και συσκευές)

 

 

                                                                                                        Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Κεραία κινητής τηλεφωνίας καμουφλαρισμένη σε καμινάδα.

Κεραίες κινητής τηλεφωνίας καμουφλαρισμένες σε καμινάδες.

Κουτί καμουφλάζ για κεραία κινητής τηλεφωνίας