ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ

Η μελέτη χώρου περιλαμβάνει:

             Μετρήσεις σε όλους τους χώρους του σπιτιού για :

· ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία που προέρχονται από την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού, από τις ηλεκτρικές συσκευές καθώς και από εξωτερικές πηγές όπως καλώδια της Δ.Ε.Η., μετασχηματιστές κτλ

· ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία υψηλών συχνοτήτων που προέρχεται από ασύρματα ή κινητά τηλέφωνα, κεραίες κινητής τηλεφωνίας, πομπούς ραδιοφωνίας – τηλεόρασης, ασύρματο internet, ραντάρ κ.α.

· μαγνητοστατικά πεδία που προέρχονται από μαγνητισμένα υλικά

· ραδιενέργεια (ακτινοβολία α, β και γ) που προέρχεται κυρίως από την γη

 

Σε κάθε θέση ύπνου ή θέση εργασίας γίνεται αναλυτική μέτρηση όλων των παραπάνω παραμέτρων καθώς και χωροταξική μελέτη χώρου.

Μέσω των λεπτομερών μετρήσεων εντοπίζεται η πηγή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολία κατά περίπτωση και προτείνονται μέτρα για την αντιμετώπιση της.

Γίνεται επίσης ενημέρωση για την ορθή χρήση των ηλεκτρικών μας συσκευών καθώς και το τί πρέπει να προσέχουμε.

Αν κριθεί απαραίτητο γίνεται πρόταση για θωράκιση χώρου η οποία μπορεί να περιλαμβάνει :     

· Θωράκιση τοίχων

· Θωράκιση ανοιγμάτων (παράθυρα, πόρτες)

· Επεμβάσεις στον ηλεκτρολογικό πίνακα

· Επεμβάσεις στις πρίζες

· Επεμβάσεις σε καλώδια τροφοδοσίας (Η/Υ, labtop κτλ)

· Θωράκιση Ασύρματου τηλεφώνου

· Αντικατάσταση πορτατίφ

και άλλα.

Με το τρόπο που γίνεται η μελέτη κάθε ενδιαφερόμενος είναι σε θέση να παρακολουθήσει τον τρόπο μέτρησης και να ενημερωθεί για το τί πρέπει να προσέχουμε σε σχέση με τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες.

Οι μετρήσεις γίνονται σύμφωνα με τα όρια που έχει θεσπίσει ο σύνδεσμος Γερμανών Επιστημόνων Κτιριακής Βιολογίας.

Επίσης μπορεί να γίνει μέτρηση σε οικόπεδο που πρόκειται να οικοδομηθεί και να διατυπωθούν προτάσεις για το σωστό σχεδιασμό και τη θωράκιση της οικίας που θα ανεγερθεί.

Ο χρόνος της μελέτης μαζί με τις δοκιμές είναι περίπου 2 ώρες για την πρώτη θέση ύπνου και προσαυξάνεται κατά μισή με μία ώρα για κάθε επόμενη θέση.

Το κόστος μίας μελέτης κυμάινεται από 100 έως 200 € (περιλαμβάνοντας Φ.Π.Α 23%), ανάλογα με την τοποθεσία και τον αριθμό των υπνοδωματίων.

                                                                                                        Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Κεραία κινητής τηλεφωνίας ακριβώς κάτω από την επιγραφή.

Κεραία κινητής τηλεφωνίας μέσα στην επιγραφή.

Κεραία κινητής τηλεφωνίας ώς δέντρο